وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا کولر گازی اجنرال

کد خطا کولر گازی اجنرال

کد خطا کولر گازی اجنرال

سرویسکاران خدمات تعمیر، سرویس و نصب کولرگازی اجنرال را به همراه رفع کد خطا کولر گازی اجنرال ارائه می دهد.

مدل دیواری

کد خطا DF

شرح خطا: برفک زدایی نشان داده می شود – علت آن این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشد – تصویر فن موتور نشان داده نمی شود – این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد.

کد خطا E2

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق – چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق – خرابی سنسور اتاق.

کد خطا E3

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله – مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود – تعویض سنسور اتاق.

کد خطا E4

شرح خطا: این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی نشان می دهد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا E5

شرح خطا: اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به برد را ندارد- خرابی برد الکترونیک.

کد خطا E6

شرح خطا: خطای شیر برقی – سوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود – خرابی برد الکترونیک.

کد خطا E7

شرح خطا: اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد – خرابی سنسور خارجی مقدار مقاومت سنسور چک شود.

رفع کد خطای کولرگازی اجنرال

رفع کد خطای کولرگازی اجنرال

کد خطا E8

شرح خطا: اشکال در محافظ گرمای بالا می باشد- خرابی برد الکترونیک – سوختگی محافظ گرما.

کد خطا E9

شرح خطا: مشکل از پمپ آب دستگاه می باشد- سوختگی پمپ آب – خرابی برد الکترونیک.

کد خطا L1

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله – مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود – تعویض سنسور اتاق.

کد خطا L2

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق – چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق – خرابی سنسور اتاق.

کد خطا L5

شرح خطا: این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا L6

شرح خطا: اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به برد را ندارد – خرابی برد الکترونیک.

مدل کاستی

کد خطا E=00

شرح خطا: خطای ارتباطی (بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور ) کابل ارتباطی چک شود.

کد خطا E=01

شرح خطا: خطای ارتباط (بین دستگاه داخلی و دستگاه خارجی ).

کد خطا E=02

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای اتاق.

رفع نقص کولرگازی اجنرال

رفع نقص کولرگازی اجنرال

کد خطا E=03

شرح خطا: اتصالی حسگر دمای اتاق.

کد خطا E=04

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی داخلی.

کد خطا E=05

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی داخلی.

کد خطا E=06

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E=07

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E=08

شرح خطا: خطای ارتباطی با منبع تغذیه.

کد خطا E=09

شرح خطا: عملکرد کلید تغذیه.

کد خطا E=0A

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای بیرونی.

کد خطا E=0B

شرح خطا: اتصالی حسگر دمای بیرونی.

کد خطا E=0C

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای بیرونی.

کد خطا E=0D

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای بیرونی.

تعمیر کولرگازی اجنرال

تعمیر کولرگازی اجنرال

کد خطا E=0E

شرح خطا: فشار بالای غیرعادی.

کد خطا E=0F

شرح خطا: دمای لوله ی تخلیه غیرعادی.

کد خطا E=11

شرح خطا: مدل غیرعادی.

کد خطا E=12

شرح خطا: حالت غیرعادی فن داخلی.

کد خطا E=13

شرح خطا: سیگنال خارجی غیرعادی.

کد خطا E=14

شرح خطا: خارجی غیرعادی EEPORM.

مدل کانالی

کد خطا E0=00

شرح خطا: خطای ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور.

کد خطا E1=00

شرح خطا: خطاهای ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه خارجی.

کد خطا E2=00

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای اتاق.

سرویس کولرگازی اجنرال

سرویس کولرگازی اجنرال

کد خطا E3=00

شرح خطا: اتصالی.

کد خطا E4=00

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی داخلی.

کد خطا E5=00

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی داخلی.

کد خطا E6=00

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E7=00

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E6=00

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E7=00

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا EA=00

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای بیرونی.

کد خطا EB=00

شرح خطا: اتصالی حسگر دمای بیرونی.

کد خطا EC=00

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای لوله ی تخلیه.

کد خطا ED=00

شرح خطا: اتصالی حسگر دمای لوله ی تخلیه.

کد خطا EE=00

شرح خطا: فشار بالای غیرعادی.

کد خطا EF=00

شرح خطا: دمای لوله ی تخلیه غیرعادی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =