وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا کولر گازی اجنرال

کد خطا کولر گازی اجنرال

کد خطا کولر گازی اجنرال

سرویسکاران خدمات تعمیر، سرویس و نصب کولرگازی اجنرال را به همراه رفع کد خطا کولر گازی اجنرال ارائه می دهد.

مدل دیواری

کد خطا DF

شرح خطا: برفک زدایی نشان داده می شود – علت آن این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشد – تصویر فن موتور نشان داده نمی شود – این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد.

کد خطا E2

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق – چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق – خرابی سنسور اتاق.

کد خطا E3

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله – مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود – تعویض سنسور اتاق.

کد خطا E4

شرح خطا: این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی نشان می دهد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا E5

شرح خطا: اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به برد را ندارد- خرابی برد الکترونیک.

کد خطا E6

شرح خطا: خطای شیر برقی – سوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود – خرابی برد الکترونیک.

کد خطا E7

شرح خطا: اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد – خرابی سنسور خارجی مقدار مقاومت سنسور چک شود.

رفع کد خطای کولرگازی اجنرال

رفع کد خطای کولرگازی اجنرال

کد خطا E8

شرح خطا: اشکال در محافظ گرمای بالا می باشد- خرابی برد الکترونیک – سوختگی محافظ گرما.

کد خطا E9

شرح خطا: مشکل از پمپ آب دستگاه می باشد- سوختگی پمپ آب – خرابی برد الکترونیک.

کد خطا L1

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله – مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود – تعویض سنسور اتاق.

کد خطا L2

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق – چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق – خرابی سنسور اتاق.

کد خطا L5

شرح خطا: این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا L6

شرح خطا: اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به برد را ندارد – خرابی برد الکترونیک.

مدل کاستی

کد خطا E=00

شرح خطا: خطای ارتباطی (بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور ) کابل ارتباطی چک شود.

کد خطا E=01

شرح خطا: خطای ارتباط (بین دستگاه داخلی و دستگاه خارجی ).

کد خطا E=02

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای اتاق.

رفع نقص کولرگازی اجنرال

رفع نقص کولرگازی اجنرال

کد خطا E=03

شرح خطا: اتصالی حسگر دمای اتاق.

کد خطا E=04

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی داخلی.

کد خطا E=05

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی داخلی.

کد خطا E=06

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E=07

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E=08

شرح خطا: خطای ارتباطی با منبع تغذیه.

کد خطا E=09

شرح خطا: عملکرد کلید تغذیه.

کد خطا E=0A

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای بیرونی.

کد خطا E=0B

شرح خطا: اتصالی حسگر دمای بیرونی.

کد خطا E=0C

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای بیرونی.

کد خطا E=0D

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای بیرونی.

تعمیر کولرگازی اجنرال

تعمیر کولرگازی اجنرال

کد خطا E=0E

شرح خطا: فشار بالای غیرعادی.

کد خطا E=0F

شرح خطا: دمای لوله ی تخلیه غیرعادی.

کد خطا E=11

شرح خطا: مدل غیرعادی.

کد خطا E=12

شرح خطا: حالت غیرعادی فن داخلی.

کد خطا E=13

شرح خطا: سیگنال خارجی غیرعادی.

کد خطا E=14

شرح خطا: خارجی غیرعادی EEPORM.

مدل کانالی

کد خطا E0=00

شرح خطا: خطای ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور.

کد خطا E1=00

شرح خطا: خطاهای ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه خارجی.

کد خطا E2=00

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای اتاق.

سرویس کولرگازی اجنرال

سرویس کولرگازی اجنرال

کد خطا E3=00

شرح خطا: اتصالی.

کد خطا E4=00

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی داخلی.

کد خطا E5=00

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی داخلی.

کد خطا E6=00

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E7=00

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E6=00

شرح خطا: باز بودن حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا E7=00

شرح خطا: اتصالی حسگر مبدل حرارتی خارجی.

کد خطا EA=00

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای بیرونی.

کد خطا EB=00

شرح خطا: اتصالی حسگر دمای بیرونی.

کد خطا EC=00

شرح خطا: باز بودن حسگر دمای لوله ی تخلیه.

کد خطا ED=00

شرح خطا: اتصالی حسگر دمای لوله ی تخلیه.

کد خطا EE=00

شرح خطا: فشار بالای غیرعادی.

کد خطا EF=00

شرح خطا: دمای لوله ی تخلیه غیرعادی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 20 =