وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیجECA 4

کد خطا پکیج ECA

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد.

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج آریستون به ارورها و کد خطا پکیج ECA  نیاز است که در زیر آمده است.

کد خطا پکیج ECA

مدل کانفئوپلاس

کد خطا 1

شرح خطا: گرما بیش از حد – پمپ چک شود – شعله حرارتی چک شود – چرخش آب گرمایش رادیاتور را چک کنید.

کد خطا 11

شرح خطا: شیر دستگاه بسته است اما شعله تشخیص داده شده است – سنسور تشخیص شعله خراب است – شیر گاز را چک کنید.

کد خطا 12

شرح خطا: خرابی سنسور مدار شوفاژ – سیم های ارتباطی را چک کنید.

کد خطا 14

شرح خطا: خرابی سنسور مدار آبگرم مصرفی – سیم و اتصالات را چک کنید.

کد خطا 20

شرح خطا: خطای مدار شیر گاز (بوبین 1 و 2 ) – خطای عملکرد شیر گاز – سیم های شیر گاز به برد را چک کنید.

کد خطا 24

شرح خطا: هشدار مربوط به عملکرد فن یا سوئیچ هوا – امکان وجود اشکال در سیستم دودکش – فن چک شود.

کد خطا 30

شرح خطا: خطای پارامترهای تخصصی CRC – برنامه های برد به هم ریخته نیاز به بارگذاری برنامه دارد.

کد خطا 31

شرح خطا: خطای پارامترهای تخصصی CRC – برنامه های برد به هم ریخته نیاز به بارگذاری برنامه دارد.

کد خطا 32

شرح خطا: خطای منبع تغذیه – خطای ولتاژ شبکه – این خطا زمانی اتفاق می افتد که ولتاژ شبکه زیر 160 ولت باشد 3.

کد خطا 34

شرح خطا: دیتای BCC بارگذاری شده بر روی درست نیست – برد نیاز به تعویض.

کد خطا 35

شرح خطا: خطای BCC و CRC – برنامه ها درست بارگذاری نشده است – برد تعویض شود.

کد خطا 36

شرح خطا: خطای BCC و CRC – برنامه ها درست بارگذاری نشده است – برد تعویض شود.

کد خطا 37

شرح خطا: خطای BCC و CRC – برنامه ها درست بارگذاری نشده است – برد تعویض شود.

کد خطا 38

شرح خطا: دیتای BCC بارگذاری شده بر روی برد درست نیست – برد نیاز به تعویض.

کد خطا 39

شرح خطا: دیتای BCC بارگذاری شده بر روی برد درست نیست – برد نیاز به تعویض.

کد خطا 4

شرح خطا: نبود سیگنال شعله – 3 بار جرقه زده شده است ولی شعله ایجاد نشده است.

کد خطا 40

شرح خطا: خطای افت فشار آّب – فشار دستگاه زیر 0.5 بار است – فشار را توسط پر کن بالا ببرید.

کد خطا 5

شرح خطا: هشدار نبود شعله – شیر گاز – سیم ارت – جرقه زن و عوامل وابسته را چک کنید.

کد خطا 50

شرح خطا: دیتا در حال بارگذاری است – به بارگذاری ادامه دهید.

کد خطا 52

شرح خطا: دیتا در حال بارگذاری است – به بارگذاری ادامه دهید.

کد خطا 6

شرح خطا: هشدار گرمایش بیش از حد – دما بیش از 90 درجه است – زیاد بودن شعله ماکزیمم – خرابی سنسور شوفاژ.

کد خطا 99

شرح خطا: خطای سیستم برد – تمامی عوامل ارتباطی برد را چک کنید.

لیست کد خطا پکیج ECA مدل پروتئوس پلاس

کد خطا CC

شرح خطا:  عدم اتصال سنسور دمای خارجی – عدم عملکرد صحیح سنسور.

 

کد خطا F1

شرح خطا: افزایش بیش از حد دما – ترموستات حد عمل کرده است – اتصالات خروجی دودکش را چک کنید.

 

کد خطا F2

شرح خطا: خرابی سنسور مدار آبگرم مصرفی – سنسور را چک کنید – در صورت نیاز قطعه را تعویض کنید.

 

کد خطا F3

شرح خطا: خرابی سنسور مدار گرمایش مرکزی – سنسور را چک و در صورت نیاز تعویض نمایید.

 

کد خطا F4

شرح خطا: قفل شدن دستگاه به علت خرابی میله یونیزاسیون ( تشخیص شعله ) – عدم وجود شعله – ورودی شیر گاز را چک کنید.

 

کد خطا F5

شرح خطا: خرابی سوئیچ فشار هوا – مکش دودکش نامناسب است – اتصالات دودکش و سنسور دود چک شود.

 

کد خطا F6

شرح خطا: خرابی سنسور دمای خارجی – اشکال در اتصالات و سیم کشی ترمینا سنسور دمای خارجی – دستگاه بدون این سنسور کار می کند ولی خطا می دهد.

 

کد خطا OC

شرح خطا: عدم اتصال سنسور دمای خارجی – عدم عملکرد صحیح سنسور.

فهرست کد خطا پکیج ECA مدل پروتئوس

کد خطا : تمامی چراغ ها چشمک می زنند

شرح خطا: عدم وجود ارتباط – ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش قطع شده است.

 

کد خطا : خاموش روشن نمیشود – L3 خاموش

شرح خطا: قطع بودن برق – اتصالات برقی را چک کنید.

 

کد خطا :خاموش روشن نمی شود L3 چشمک می زند و L4 روشن

شرح خطا: اشکال در مشعل – عدم روش شدن مشعل بعد از 5 بار جرقه زدن – دکمه PB1 را 2 ثانیه نگه دارید – ورودی گاز و شیر تغذیه را چک کنید.

 

کد خطا : خاموش روشن نمیشود L4 چشمک میزند و L3 روشن

شرح خطا: اشکال در مشعل – عدم روش شدن مشعل بعد از 5 بار جرقه زدن – دکمه PB1 را 2 ثانیه نگه دارید – ورودی گاز و شیر تغذیه را چک کنید.

 

کد خطا : چراغ L3 چشمک زن و L4 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم گرمایش مرکزی – سنسور CH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و شیر رادیاتور چک شود – تا برگشت دما سیستم در حالت آماده به کار باقی می ماند.

 

کد خطا : چراغ L4 روشن و L7 و L6 چشمک زن

شرح خطا: فشار کم آب – فشار آب برای دستگاه نامناسب است – فشار دستگاه را توسط شیر پرکن بالا ببرید.

 

کد خطا : چراغ L4 چشمک زن

شرح خطا: افزایش بیش از حد دما – ترموستات حد عمل کرده است – اتصالات خروجی دودکش را چک کنید.

 

کد خطا :چراغ L4 چشمک زن و L3 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم گرمایش مرکزی – سنسور CH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و شیر رادیاتور چک شود – تا برگشت دما سیستم در حالت آماده به کار باقی میماند.

 

کد خطا :چراغ L4 چشمک زن و L6 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم آبگرم خانگی – سنسورDWH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و رادیاتور ها را چک کنید – تا برنگشتن دما به حالت اولیه دستگاه در حالت آماده به کار می ماند.

 

کد خطا :چراغ L4 چشمک زن و L7 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم آبگرم خانگی – سنسورDWH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و رادیاتور ها را چک کنید – تا برنگشتن دما به حالت اولیه دستگاه در حالت آماده به کار می ماند.

 

کد خطا : چراغ L4 چشمک زن و L7 و L6 روشن است

شرح خطا: فشار کم آب – فشار آب برای دستگاه نامناسب است – فشار دستگاه را توسط شیر پرکن بالا ببرید.

 

کد خطا : چراغ L6 چشمک زن و L4 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم آبگرم خانگی – سنسورDWH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و رادیاتور ها را چک کنید – تا برنگشتن دما به حالت اولیه دستگاه در حالت آماده به کار می ماند.

 

کد خطا : چراغ L7 چشمک زن و L4 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم آبگرم خانگی – سنسور DWH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و رادیاتور ها را چک کنید – تا برنگشتن دما به حالت اولیه دستگاه در حالت آماده به کار می ماند.

کد خطا پکیج ECA مدل فرتیوس

کد خطا A1

شرح خطا: هشدار ولتاژ پایین کارت اصلی (مادر) – زمانی که ولتاژ شبکه برق از VAC 185 پایین تر باشد ایجاد می گردد.

کد خطا C1

شرح خطا: هشدار قطع ارتباط با کارت مادر.

کد خطا D1

شرح خطا: خرابی مدار شعله.

کد خطا E1

شرح خطا: قفل شدن ناشی از نبود شعله – احتراق الکتریکی ایجاد نشده – دستگاه را ریست کنید – دریچه ورودی گاز را چک کنید.

کد خطا E2

شرح خطا: سیگنال خطای شعله اشتباه – اگر شیر گاز بسته باشد و شعله روشن گردد این خطا نمایش داده می شود – دستگاه را ریست کنید.

کد خطا E3

شرح خطا: قفل شدن ناشی از حرارتی بیش از حد ( محدودیت ترموستات) – اگر ترموستات حد عمل کند باعث قفل شدن می شود – اتصالات دودکش و مسیر خروجی را چک کنید.

کد خطا E4

شرح خطا: در مدل فن دار هشدار هوای دیفرانسیل ( مدار کوتاه ) – مکش دودکش دستگاه ایراد دارد – اتصالات را چک کنید.

کد خطا E5

شرح خطا: در مدل فن دار هشدار هوای دیفرانسیل ( مدارباز) – ممکن است کابل های مرتبط با هم اتصال کرده باشد.

کد خطا L7

شرح خطا: خرابی سنسور گرمای هوای بیرون (مدار کوتاه) – ممکن است کابل های ارتباطی مرتبط.

کد خطا P2

شرح خطا: هشدار فشار پایین آب – کلید فشار آب را چک کنید.

کد خطا T1

شرح خطا: هشدار ناشی از حرارت بیش از حد ( محدودیت الکتریکی ) – اگر حرارت آب مدار گرمایش مرکزی به بالای 95 درجه است.

کد خطا T2

شرح خطا: هشدار حرارت بیش از حد دودکش گاز – مسیر دودکش را چک کیند – احتمال گرفتگی مسیر دودکش .

کد خطا T3

شرح خطا: خرابی سنسور گرمایش مرکزی ( مدار باز ) – ممکن است کابل های مربوطه قطع باشد – سوکت های سنسور را چک کنید.

کد خطا T5

شرح خطا: خرابی سنسور آبگرم بهداشتی (مدار باز ) – ممکن است کابل های مربوطه قطع باشد – سوکت های سنسور را چک کنید – دریچه ورودی مدار گرمایش مرکزی و دریچه رادیاتور را چک کنید.

کد خطا T6

شرح خطا: در مدل دودکش درا خرابی سنسور دودکش گاز ( مدار باز یا مدار کوتاه ) – ممکن است کابل های مربوط قطع شده و یا اتصال کوتاه گرفته است.

کد خطا Y1

شرح خطا: خرابی مدار شیر گاز.

کد خطا : خاموش روشن نمیشود – L1 خاموش

شرح خطا: برق دستگاه نمیرسد – فیوز دستگاه را چک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + شانزده =