وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیجECA 4

کد خطا پکیج ECA

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد.

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج آریستون به ارورها و کد خطا پکیج ECA  نیاز است که در زیر آمده است.

کد خطا پکیج ECA

مدل کانفئوپلاس

کد خطا 1

شرح خطا: گرما بیش از حد – پمپ چک شود – شعله حرارتی چک شود – چرخش آب گرمایش رادیاتور را چک کنید.

کد خطا 11

شرح خطا: شیر دستگاه بسته است اما شعله تشخیص داده شده است – سنسور تشخیص شعله خراب است – شیر گاز را چک کنید.

کد خطا 12

شرح خطا: خرابی سنسور مدار شوفاژ – سیم های ارتباطی را چک کنید.

کد خطا 14

شرح خطا: خرابی سنسور مدار آبگرم مصرفی – سیم و اتصالات را چک کنید.

کد خطا 20

شرح خطا: خطای مدار شیر گاز (بوبین 1 و 2 ) – خطای عملکرد شیر گاز – سیم های شیر گاز به برد را چک کنید.

کد خطا 24

شرح خطا: هشدار مربوط به عملکرد فن یا سوئیچ هوا – امکان وجود اشکال در سیستم دودکش – فن چک شود.

کد خطا 30

شرح خطا: خطای پارامترهای تخصصی CRC – برنامه های برد به هم ریخته نیاز به بارگذاری برنامه دارد.

کد خطا 31

شرح خطا: خطای پارامترهای تخصصی CRC – برنامه های برد به هم ریخته نیاز به بارگذاری برنامه دارد.

کد خطا 32

شرح خطا: خطای منبع تغذیه – خطای ولتاژ شبکه – این خطا زمانی اتفاق می افتد که ولتاژ شبکه زیر 160 ولت باشد 3.

کد خطا 34

شرح خطا: دیتای BCC بارگذاری شده بر روی درست نیست – برد نیاز به تعویض.

کد خطا 35

شرح خطا: خطای BCC و CRC – برنامه ها درست بارگذاری نشده است – برد تعویض شود.

کد خطا 36

شرح خطا: خطای BCC و CRC – برنامه ها درست بارگذاری نشده است – برد تعویض شود.

کد خطا 37

شرح خطا: خطای BCC و CRC – برنامه ها درست بارگذاری نشده است – برد تعویض شود.

کد خطا 38

شرح خطا: دیتای BCC بارگذاری شده بر روی برد درست نیست – برد نیاز به تعویض.

کد خطا 39

شرح خطا: دیتای BCC بارگذاری شده بر روی برد درست نیست – برد نیاز به تعویض.

کد خطا 4

شرح خطا: نبود سیگنال شعله – 3 بار جرقه زده شده است ولی شعله ایجاد نشده است.

کد خطا 40

شرح خطا: خطای افت فشار آّب – فشار دستگاه زیر 0.5 بار است – فشار را توسط پر کن بالا ببرید.

کد خطا 5

شرح خطا: هشدار نبود شعله – شیر گاز – سیم ارت – جرقه زن و عوامل وابسته را چک کنید.

کد خطا 50

شرح خطا: دیتا در حال بارگذاری است – به بارگذاری ادامه دهید.

کد خطا 52

شرح خطا: دیتا در حال بارگذاری است – به بارگذاری ادامه دهید.

کد خطا 6

شرح خطا: هشدار گرمایش بیش از حد – دما بیش از 90 درجه است – زیاد بودن شعله ماکزیمم – خرابی سنسور شوفاژ.

کد خطا 99

شرح خطا: خطای سیستم برد – تمامی عوامل ارتباطی برد را چک کنید.

لیست کد خطا پکیج ECA مدل پروتئوس پلاس

کد خطا CC

شرح خطا:  عدم اتصال سنسور دمای خارجی – عدم عملکرد صحیح سنسور.

 

کد خطا F1

شرح خطا: افزایش بیش از حد دما – ترموستات حد عمل کرده است – اتصالات خروجی دودکش را چک کنید.

 

کد خطا F2

شرح خطا: خرابی سنسور مدار آبگرم مصرفی – سنسور را چک کنید – در صورت نیاز قطعه را تعویض کنید.

 

کد خطا F3

شرح خطا: خرابی سنسور مدار گرمایش مرکزی – سنسور را چک و در صورت نیاز تعویض نمایید.

 

کد خطا F4

شرح خطا: قفل شدن دستگاه به علت خرابی میله یونیزاسیون ( تشخیص شعله ) – عدم وجود شعله – ورودی شیر گاز را چک کنید.

 

کد خطا F5

شرح خطا: خرابی سوئیچ فشار هوا – مکش دودکش نامناسب است – اتصالات دودکش و سنسور دود چک شود.

 

کد خطا F6

شرح خطا: خرابی سنسور دمای خارجی – اشکال در اتصالات و سیم کشی ترمینا سنسور دمای خارجی – دستگاه بدون این سنسور کار می کند ولی خطا می دهد.

 

کد خطا OC

شرح خطا: عدم اتصال سنسور دمای خارجی – عدم عملکرد صحیح سنسور.

فهرست کد خطا پکیج ECA مدل پروتئوس

کد خطا : تمامی چراغ ها چشمک می زنند

شرح خطا: عدم وجود ارتباط – ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش قطع شده است.

 

کد خطا : خاموش روشن نمیشود – L3 خاموش

شرح خطا: قطع بودن برق – اتصالات برقی را چک کنید.

 

کد خطا :خاموش روشن نمی شود L3 چشمک می زند و L4 روشن

شرح خطا: اشکال در مشعل – عدم روش شدن مشعل بعد از 5 بار جرقه زدن – دکمه PB1 را 2 ثانیه نگه دارید – ورودی گاز و شیر تغذیه را چک کنید.

 

کد خطا : خاموش روشن نمیشود L4 چشمک میزند و L3 روشن

شرح خطا: اشکال در مشعل – عدم روش شدن مشعل بعد از 5 بار جرقه زدن – دکمه PB1 را 2 ثانیه نگه دارید – ورودی گاز و شیر تغذیه را چک کنید.

 

کد خطا : چراغ L3 چشمک زن و L4 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم گرمایش مرکزی – سنسور CH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و شیر رادیاتور چک شود – تا برگشت دما سیستم در حالت آماده به کار باقی می ماند.

 

کد خطا : چراغ L4 روشن و L7 و L6 چشمک زن

شرح خطا: فشار کم آب – فشار آب برای دستگاه نامناسب است – فشار دستگاه را توسط شیر پرکن بالا ببرید.

 

کد خطا : چراغ L4 چشمک زن

شرح خطا: افزایش بیش از حد دما – ترموستات حد عمل کرده است – اتصالات خروجی دودکش را چک کنید.

 

کد خطا :چراغ L4 چشمک زن و L3 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم گرمایش مرکزی – سنسور CH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و شیر رادیاتور چک شود – تا برگشت دما سیستم در حالت آماده به کار باقی میماند.

 

کد خطا :چراغ L4 چشمک زن و L6 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم آبگرم خانگی – سنسورDWH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و رادیاتور ها را چک کنید – تا برنگشتن دما به حالت اولیه دستگاه در حالت آماده به کار می ماند.

 

کد خطا :چراغ L4 چشمک زن و L7 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم آبگرم خانگی – سنسورDWH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و رادیاتور ها را چک کنید – تا برنگشتن دما به حالت اولیه دستگاه در حالت آماده به کار می ماند.

 

کد خطا : چراغ L4 چشمک زن و L7 و L6 روشن است

شرح خطا: فشار کم آب – فشار آب برای دستگاه نامناسب است – فشار دستگاه را توسط شیر پرکن بالا ببرید.

 

کد خطا : چراغ L6 چشمک زن و L4 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم آبگرم خانگی – سنسورDWH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و رادیاتور ها را چک کنید – تا برنگشتن دما به حالت اولیه دستگاه در حالت آماده به کار می ماند.

 

کد خطا : چراغ L7 چشمک زن و L4 روشن است

شرح خطا: خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم آبگرم خانگی – سنسور DWH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد – شیر ورودی گرمایش مرکزی و رادیاتور ها را چک کنید – تا برنگشتن دما به حالت اولیه دستگاه در حالت آماده به کار می ماند.

کد خطا پکیج ECA مدل فرتیوس

کد خطا A1

شرح خطا: هشدار ولتاژ پایین کارت اصلی (مادر) – زمانی که ولتاژ شبکه برق از VAC 185 پایین تر باشد ایجاد می گردد.

کد خطا C1

شرح خطا: هشدار قطع ارتباط با کارت مادر.

کد خطا D1

شرح خطا: خرابی مدار شعله.

کد خطا E1

شرح خطا: قفل شدن ناشی از نبود شعله – احتراق الکتریکی ایجاد نشده – دستگاه را ریست کنید – دریچه ورودی گاز را چک کنید.

کد خطا E2

شرح خطا: سیگنال خطای شعله اشتباه – اگر شیر گاز بسته باشد و شعله روشن گردد این خطا نمایش داده می شود – دستگاه را ریست کنید.

کد خطا E3

شرح خطا: قفل شدن ناشی از حرارتی بیش از حد ( محدودیت ترموستات) – اگر ترموستات حد عمل کند باعث قفل شدن می شود – اتصالات دودکش و مسیر خروجی را چک کنید.

کد خطا E4

شرح خطا: در مدل فن دار هشدار هوای دیفرانسیل ( مدار کوتاه ) – مکش دودکش دستگاه ایراد دارد – اتصالات را چک کنید.

کد خطا E5

شرح خطا: در مدل فن دار هشدار هوای دیفرانسیل ( مدارباز) – ممکن است کابل های مرتبط با هم اتصال کرده باشد.

کد خطا L7

شرح خطا: خرابی سنسور گرمای هوای بیرون (مدار کوتاه) – ممکن است کابل های ارتباطی مرتبط.

کد خطا P2

شرح خطا: هشدار فشار پایین آب – کلید فشار آب را چک کنید.

کد خطا T1

شرح خطا: هشدار ناشی از حرارت بیش از حد ( محدودیت الکتریکی ) – اگر حرارت آب مدار گرمایش مرکزی به بالای 95 درجه است.

کد خطا T2

شرح خطا: هشدار حرارت بیش از حد دودکش گاز – مسیر دودکش را چک کیند – احتمال گرفتگی مسیر دودکش .

کد خطا T3

شرح خطا: خرابی سنسور گرمایش مرکزی ( مدار باز ) – ممکن است کابل های مربوطه قطع باشد – سوکت های سنسور را چک کنید.

کد خطا T5

شرح خطا: خرابی سنسور آبگرم بهداشتی (مدار باز ) – ممکن است کابل های مربوطه قطع باشد – سوکت های سنسور را چک کنید – دریچه ورودی مدار گرمایش مرکزی و دریچه رادیاتور را چک کنید.

کد خطا T6

شرح خطا: در مدل دودکش درا خرابی سنسور دودکش گاز ( مدار باز یا مدار کوتاه ) – ممکن است کابل های مربوط قطع شده و یا اتصال کوتاه گرفته است.

کد خطا Y1

شرح خطا: خرابی مدار شیر گاز.

کد خطا : خاموش روشن نمیشود – L1 خاموش

شرح خطا: برق دستگاه نمیرسد – فیوز دستگاه را چک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 8 =