وبلاگ - آخرین اخبار
لباسشویی زانوسی

کدهای خطای ماشین لباسشویی زانوسی

در این بهش کد خطای لباسشویی زانوسی آورده شده است. شما برای نگهداری از این لباسشویی بهتر است همیشه دفترچه راهنمای آن را نگهداری کنید و در صورت نیاز آن را مطالعه فرمایید. اگر نتوانستید مشکل آن را برطرف کنید باید برای تعمیر ماشین لباسشویی زانوسی خود اقدام کنید و درخواست تعمیرکار مناسب دهید.

کدهای خطای ماشین لباسشویی زانوسی

کد خطا: تست و ریست

شرح خطا: لباسشویی خاموش باشد – همزمان دکمه های START و Aquacare را نگه میداریم و در این حالت سلکتور برنامه را روی 90 درجه برنامه Algodon قرار میدهیم 2ثانیه مکث کرده و دکمه ها را رها میکنیم

کد خطا: تست و ریست

شرح خطا: لباسشویی خاموش باشد – همزمان دکمه های START و Aquacare را نگه میداریم و در این حالت سلکتور برنامه را روی 90 درجه برنامه Algodon قرار میدهیم 2ثانیه مکث کرده و دکمه ها را رها میکنیم.

رفع ارروهای لباسشویی زانوسی

رفع ارروهای لباسشویی زانوسی

مدل FJS

کد خطا: E10

شرح خطا: ایراد در تامین آب – شیر ورودی و مسیر را چک نمایید.

 

کد خطا: E20

شرح خطا: ایراد از تخلیه – مسیر تخلیه و فیلتر را چک نمایید.

 

کد خطا: E40

شرح خطا: درب دستگاه باز است یا میکروسوئیچ فرمان بسته بودن صادر نمیکند.

 

کد خطا: EF0

شرح خطا: فیلتر مسدود شده است – مسیر تخلیه چک شود.

 

نمایشگر دیجیتال

کد خطا: E00

شرح خطا: بدون زنگ – بدون خطا.

 

کد خطا: E11

شرح خطا: شیر آب یا فشار آب خیلی کم است یا موقعیت شلنگ تخلیه نادرست – درب لباسشویی را چک کنید عدم ارسال جهت شروع آبگیری.

کد خطای لباسشویی زانوسی

کد خطای لباسشویی زانوسی

کد خطا: E12

شرح خطا: سیم کشی PCB اصلی چرخه متوقف شده است – اشکال در خشک کردن.

 

کد خطا: E13

شرح خطا: شار آب خیلی کم است – سوئیچ فشار معیوب است و چرخه با قفل درب شروع می شود.

 

کد خطا: E21

شرح خطا: فیلتر تخلیه مسدود – پمپ معیوب است یا برد فرمان نمی دهد.

 

کد خطا: E22

شرح خطا: سوئیچ فشار بسته است در FULL – ایراد در هنگام خشک شدن – گرمای موتور بالا رفته است – احتمال حمل بیش از اندازه لباس.

 

کد خطا: E23

شرح خطا: پمپ تخلیه معیوب – سیم کشی برد فرمان تخلیه را صار نمی کند – تریاک برد ایراد دارد.

 

کد خطا: E24

شرح خطا: پمپ تخلیه معیوب – سیم کشی برد فرمان تخلیه را صار نمی کند – تریاک برد ایراد دارد.

 

کد خطا: E31

شرح خطا: سوء عملکرد در مدار سوئیچ فشار (فرکانس سیگنال از فشار سوئیچ خارج از محدودیت ها ) – سوئیچ فشار معیوب سیم کشی مدار PCB اصلی.

 

کد خطا: E32

شرح خطا: سیم کشی PCB معیوب- چرخه شروع به توقف کرده است – سیستم تشخیص سطح را چک کنید.

 

کد خطا: E33

شرح خطا: عدم انطباق بین سطح سوئیچ فشار الکترونیکی و سطح ضد جوش سوئیچ فشار 1-2 (خطا تا 60 ثانیه ادامه می یابد) – حسگر دما را درست تشخیص نمی دهد.

رفع و تعمیر لباسشویی زانوسی

رفع و تعمیر لباسشویی زانوسی

کد خطا: E34

شرح خطا: عدم انطباق بین سطح سوئیچ فشار الکترونیکی و سطح ضد جوش سوئیچ فشار 1-2 (خطا تا 60 ثانیه ادامه می یابد) – حسگر دما را درست تشخیص نمی دهد.

 

کد خطا: E35

شرح خطا: سنسور تشخیص سرریز شدن فعال شده است – هیدروستات را چک کنید درست عمل میکند.

 

کد خطا: E36

شرح خطا: مدار حسگر سوئیچ فشار ضد جوش 1 معیوب است – حسگر دما را چک کنید – المنت و سیم کشی را چک کنید.

 

کد خطا: E37

شرح خطا: حسگر مدار در سوئیچ فشار ضد جوش معیوب است – حسگر دمای حد فعال شده است.

 

کد خطا: E38

شرح خطا: برداشتن فشار داخلی مسدود می شود ( سطح آب حداقل 30 ثانیه تغییر نمی کند – چرخش درام – پمپ تخلیه و سیستم چرخش موتور را چک کنید – دیگ چرخش ندارد.

 

کد خطا: E39

شرح خطا: حسگر HV ضعیف در سیستم ضد سرریز – برد ایراد دارد.

 

کد خطا: E3A

شرح خطا: حسگر نادرست توسط راه مقاومت گرمایی شناسایی شده است – برد ایراد دارد.

 

کد خطا: E41

شرح خطا: درب قفل شده است – میکروسوئیچ و برد را چک کنید.

 

کد خطا: E42

شرح خطا: مشکل در قفل شدن درب – میکروسوئیچ و برد را چک کنید.

 

کد خطا: E43

شرح خطا: مجهز به سیستم تأخیر ثابتی به سیستم تأخیری درب می باشد – واحد تشخیص درب در برد ایراد دارد.

 

کد خطا: E44

شرح خطا: حساسیت ضعیف با سیستم تأخیری درب – سیم کشی این بخش چک شود.

کد خطا: E45

شرح خطا: حساسیت معیوب توسط ترایاک در سیستم تأخیر درب – تریاک برد تعویض شود.

 

کد خطا: E51

شرح خطا: تغذیه موتور کم شده است – نشت جریان از موتور یا از سیم کشی – PCB معیوب است.

 

کد خطا: E52

شرح خطا: سیگنال از موتور تچموتری موتور – تاخو و سیم کشی موتور چک شود.

 

کد خطا: E53

شرح خطا: تریاک اجرایی بخش موتور معیوب است – PCB معیوب است.

 

کد خطا: E54

شرح خطا: رله و عوامل راه اندازی موتور را چک کنید – احتمال خرابی موتور.

 

کد خطا: E61

شرح خطا: حرارت کافی در طول شستشو – المنت و سنسور های NTC و PCB را چک کنید.

 

کد خطا: E62

شرح خطا: زمان شستشو بیش از اندازه طول کشیده است – عوامل تأخیری را چک کنید.

 

کد خطا: E66

شرح خطا: رله برق عنصر گرما نامناسب است PCB معیوب نشت جریان از عنصر حرارت به زمین – چرخه تخلیه ایمنی باز است.

 

کد خطا: E71

شرح خطا: سنسور NTC معیوب است یا به درستی تعویض نشده است – برد چک شود.

کد خطا: E72

شرح خطا: گسل در سنسور NTC – ولتاژ خارج از محدوده – اتصالی – NTC کندانسور معیوب است.

 

کد خطا: E73

شرح خطا: گسل در سنسور NTC – ولتاژ خارج از محدوده – اتصالی – NTC کندانسور معیوب است.

 

کد خطا: E74

شرح خطا: سنسور NTC برای چرخه شستشو نادرست قرار گرفته است.

 

کد خطا: E82

شرح خطا: خطای PCB (اطلاعات پیکربندی اشتباه) سیم کشی معیوب است – برنامه درست انتخاب نمی شود- بر چک شود.

 

کد خطا: E83

شرح خطا: برنامه درست انتخاب نمی شود – ایراد در انتخاب کننده برنامه روی برد.

 

کد خطا: E84

شرح خطا: مدار (( حساسیت )) در معرض نشت تریاک جریان (سیگنال ورودی به پردازنده همیشه (V0 یا 5V ) – سنسور PCB تخلیه ایراد دارد.

 

کد خطا: E85

شرح خطا: سنسور PCB تخلیه ایراد دارد – پمپ گردشی ایراد دارد – وضعیت تریاک و پمپ را چک کنید.

 

کد خطا: E91

شرح خطا: خطای ارتباطی بین نمایش گر و PCB – سیم کشی و سوکت ها چک شود.

 

کد خطا: E92

شرح خطا: خطای ارتباطی بین نمایش گر و PCB – سیم کشی و سوکت ها چک شود.

 

کد خطا: E93

شرح خطا: اطلاعات پیکربندی نادرست PCB معیوب است چرخه قطع شده است – تنظیم مجدد.

 

کد خطا: E94

شرح خطا: تنظیم نادرست چرخه شستشو – اطلاعات پیکربندی نادرست PCB معیوب است – چرخه قطع شده است – تنظیم مجدد.

 

کد خطا: E95

شرح خطا: خطای ارتباطی بین میکروپروسسور و EEPROM .

 

کد خطا: E97

شرح خطا: عدم انطباق میان انتخابگر برنامه و پیکربندی چرخه – خطای PCB (اطلاعات پیکربندی اشتباه ).

نمایندگی زانوسی

نمایندگی زانوسی

کد خطا: EB1

شرح خطا: فرکانس دستگاه نادرست است – مشکلات تأمین برق (اشتباه – اختلال) – PCB معیوب است.

 

کد خطا: EB2

شرح خطا: مشکلات تأمین برق (اشتباه – اختلال) – PCB معیوب است – چرخه قطع شد.

 

کد خطا: EB3

شرح خطا: مشکلات تأمین برق (اشتباه – اختلال) – PCB معیوب است – چرخه قطع شد.

 

کد خطا: EC1

شرح خطا: غیرفعال است، اما عملکرد جریان جریان جعبه اصلی اصلی نامعتبر است – چرخه با قفل درب (بعد از 5 بار) متوقف می شود – تنظیم مجدد برنامه.

 

کد خطا: EF1

شرح خطا: تخلیه مسدود شده (فاز تخلیه بیش از حد طولانی) – لوله تخلیه مسدود – KinKed – بیش از حد بالا، فیلتر تخلیه کثیف – مسدود شده – هشدار نمایش داده شده در پایان چرخه (LED خاص ).

 

کد خطا: EF2

شرح خطا: مواد شوینده بیش از حد استفاده شده یا لباسشویی خالی کار میکند – تشخیص کف در تخلیه.

 

کد خطا: EF3

شرح خطا: کنترل مداخله آب – نشت آب در پایه – دستگاه کنترل آب معدنی – تخلیه و چرخه مسدود کردن.

 

کد خطا: EF4

شرح خطا: شیر بسته ، فشار آب کم است.

چنانچه نیاز به تعمیر یخچال فریزر زانوسی خود را دارید با ما تماس بگیرید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =