وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا کولر گازی تراست

کد خطا کولر گازی تراست

برای سرویس کولر گازی ، تعمیر کولر گازی و نصب کولر گازی تراست به ارور ها و کد خطا کولر گازی تراست نیاز است که در زیر آمده است

ایستاده مدل 48CT3

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E10

شرح خطا: علت خطا بررسی فشار مکش کمپرسور – ساکشن.

کد خطا E13

شرح خطا: اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور.

کد خطا E14

شرح خطا: این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد.

کد خطا E2

شرح خطا: مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E3

شرح خطا: مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E4

شرح خطا: مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

رفع کد خطا کولرگازی تراست

رفع کد خطا کولرگازی تراست

کد خطا E5

شرح خطا: مشکل در ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا HS

شرح خطا: عملیات برفک زدایی در حال اجراست است.

کد خطا P10

شرح خطا: مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای دیس شارژ است.

کد خطا P11

شرح خطا: اشکال خطا از پایین بودن فشار ساکشن می باشد.

کد خطا P12

شرح خطا: علت خطا مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است.

کد خطا P4

شرح خطا: پیغام خطا مربوط است به دمای اواپراتور یونیت داخلی – بررسی دمای اواپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است.

کد خطا P5

شرح خطا: پیغام خطا مربوط است به دمای اواپراتور یونیت خارجی – بررسی دمای اواپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است.

رفع ارورهای کولرگازی تراست

رفع ارورهای کولرگازی تراست

کد خطا P7

شرح خطا: مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای دیس شارژ است.

کد خطا P9

شرح خطا: محافظت از برفک زدایی.

ایستاده مدل 48H

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E2

شرح خطا: مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E3

شرح خطا: مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E4

شرح خطا: مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود – سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد.

کد خطا E6

شرح خطا: علت خطا یونیت خارجی – تست شارژ انجام شود و در آخر ایراد از برد دستگاه.

کد خطا E8

شرح خطا: اشکال از جمع شدن آلودگی الکتروستاتیکی.

سرویس کولرگازی تراست

سرویس کولرگازی تراست

کد خطا P4

شرح خطا: پیغام خطا مربوط است به سرما و یا گرمای بیش از حد در اواپراتور.

کد خطا P5

شرح خطا: مشکل این ارور از گرمای بیش از حد کندانسور می باشد.

کد خطا P9

شرح خطا: علت از فعال بودن حالت برفک زدایی و یا جلوگیری از وزش باد سرد در حالت گرمایشی می باشد.

مدل TCFS-96H

کد خطا E0

شرح خطا: این خطا اشکال در ترتیب فازهای ورودی می باشد.

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل از قطعی فاز برق ورودی چک شود.

کد خطا E2

شرح خطا: علت خطا بالا بودن فشار کمپرسور – مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است.

کد خطا E3

شرح خطا: اشکال خطا از افت و یا افزایش ولتاژ جریان برق اصلی می باشد.

کد خطا E4

شرح خطا: این خطا مربوط است به فشار و افت پایین گاز.

کد خطا E5

شرح خطا: مشکل خطا از سنسور دمای داخلی محیط می باشد – سیم های ارتباطی چک شود – مقدار اهم سنسور بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد.

تعمیر کولرگازی تراست

تعمیر کولرگازی تراست

کد خطا E6

شرح خطا: علت ارور مشکل از سنسور یونیت خارجی دستگاه – بررسی مقدار اهم سنسور – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور یونیت و در آخر مشکل مدار برد.

کد خطا E8

شرح خطا: اشکال خطا مربوطه می شود به افزایش دمای کمپرسور.

مدل TG

کد خطا E1

شرح خطا: علت خطا بالا بودن فشار کمپرسور – مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است.

کد خطا E2

شرح خطا: اشکال خطا از محافظت از یخ زگی یونیت داخلی.

کد خطا E3

شرح خطا: این خطا مربوط است به فشار و افت پایین کمپرسور.

کد خطا E4

شرح خطا: مشکل این ارور از بالا رفتن دمای لوله دیس شارژ می باشد.

کد خطا E5

شرح خطا: اشکال خطا از افت فشار ولتاژ جریان برق اصلی می باشد.

کد خطا E6

شرح خطا: قطع بودن سیم های ارتباطی.

کد خطا F1

شرح خطا: اشکال این ارور از سنسور محیطی یونیت داخلی است – خرابی سنسور محیط داخلی مقدار اهم سنسور بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد.

تعمیرکار کولرگازی تراست

تعمیرکار کولرگازی تراست

کد خطا F2

شرح خطا: مشکل ارور مربوط است به سنسور مسی یونیت داخلی– مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر ایراد از برد.

کد خطا F3

شرح خطا: علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد.

کد خطا F4

شرح خطا: مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد – خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود.

کد خطا H1

شرح خطا: عمل یخ زدایی در حال انجام می باشد.

کد خطا H6

شرح خطا: پیغام این خطا از فن داخلی – سیم های ارتباطی چک شود – خرابی فن داخلی – تعویض فن و در آخر ایراد از مدار برد.

مدل TMSL

کد خطا E1

شرح خطا: علت خطا از مدار برد اصلی EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد.

کد خطا E3

شرح خطا: اشکال خطا مربوط به موتور فن داخلی می باشد – سوختگی و یا قطع ارتباط سیم کشی موتور فن – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.

کد خطا E4

شرح خطا: مشکل ارور از کمپرسور دستگاه – جریان بیش از حد کمپرسور.

کد خطا E5

شرح خطا: پیغام خطا از سنسور محیط داخلی ترمیستور روم می باشد.

کد خطا E6

شرح خطا: این خطا مربوط است به سنسور مسی داخل ترمیستور پایپ – بررسی سیم های مرتبط به سنسور – چک کردن مقدار اهم سنسور و تعویض آن و در آخر ایراد از برد.

کد خطا E7

شرح خطا: علت خطا از سنسور کندانسور می باشد – چک کردن مقدار اهم سنسور و بررسی سیم های ارتباطی – تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد.

کد خطا E9

شرح خطا: مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 12 =