وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا کولر گازی ال جی

کد خطا کولر گازی ال جی

شما می توانید در سرویسکاران در خواست خدمات سرویس کولر گازی ال جی تعمیر کولر گازی ال جی و نصب کولر گازی خود را ثبت کنید

در پایین لیست کاملی از ارور های کولر گازی ال جی و کد های خطای کولر گازی الجی آماده است در صورتی که این لیست ارور ها به شما کمک کرد خوشحال می شویم که نظرات خود را با ما در میان بگزارید

لیست ارورها ی الجی در سرویس کولر گازی الجی و تعمیر کولر گازی الجی برای شما مفید و نیاز است.

یکی از کاملترین لیست های ارور کولر گازی الجی در زیر آماده است  و شما می توانید فقط با یافتن مدل اسپلیت خود و کدخطا آن از ایراد کولر گازی الجی خود با خبر شوید.

ارور های کولر گازی ال جی کلیه مدل های تایتان . دوال اینورتر . پلاسما گلد . اسمارت اینورتر و….

مدل اینورتر

کد خطا CH01

شرح خطا: سنسور هوای داخلی.

کد خطا 2CH0

شرح خطا: سنسور لوله ورودی یونیت داخلی.

کد خطا CH05

شرح خطا: قطع یا مختل شدن ارتباط بین واحد داخلی و بیرونی بیش از 3 دقیقه.

کد خطا CH05

شرح خطا: ارتباط واحد داخلی و بیرونی – دیتای ارسالی از واحد داخلی به مدت 3 دقیقه دریافت نشود.

کد خطا CH06

شرح خطا: سنسور لوله خروجی یونیت داخلی.

کد خطا CH09

شرح خطا: مشکل این ارور از برد آپشن می باشد- بررسی سیم های ارتباطی به برد آپشن و در آخر ایراد از مدار برد.

رفع ارورهای کولرگازی الجی

رفع ارورهای کولرگازی الجی

کد خطا 10 CH

شرح خطا: ایراد موتور فن داخلی.

کد خطا 12 CH

شرح خطا: سنسور لوله وسط یونیت داخلی.

کد خطا 21 CH

شرح خطا: ولتاژ بالا DC.

کد خطا CH22

شرح خطا: جریان ورودی بیشتر از مقدار تعیین شده است CT2.

کد خطا CH23

شرح خطا: کمتر از rms 7 ولتاژ پایین خط DC.

کد خطا CH26

شرح خطا: جریان فازی.

کد خطا CH27

شرح خطا: ارور جریان بالای خطای PSC.

کد خطا CH29

عیب یابی کولرگازی ال جی

عیب یابی کولرگازی ال جی

شرح خطا: ارور جریان بالای فاز کمپرسور.

کد خطا CH32

شرح خطا: دمای بالای لوله دهش کمپرسور (105 درجه سانتی گراد (221 فارن هایت)).

کد خطا CH40

شرح خطا: مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – تعویض سنسور – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا CH41

شرح خطا: سنسور لوله دهش ( کمپرسور اینورتر ).

کد خطا CH44

شرح خطا: سنسور دمای هوا.

کد خطا CH45

شرح خطا: سنسور لوله کندانسور.

کد خطا CH46

شرح خطا: سنسور لوله مکش.

کد خطا CH53

شرح خطا: ارتباط واحد داخلی و بیرونی – دیتای ارسالی از واحد داخلی به مدت 3 دقیقه دریافت نشود.

کولرگازی ال جی

کولرگازی ال جی

کد خطا CH60

شرح خطا: بررسی EEPROM.

کد خطا CH61

شرح خطا: دمای بالای سنسور لوله کندانسور ( 63 درجه سانتی گراد (45 درجه فان هایت).

کد خطا CH62

شرح خطا: دمای بالای برد هیت سینک بیرونی.

کد خطا CH65

شرح خطا: سنسور هیت سینک.

کد خطا CH67

شرح خطا: سیگنال برگشتی (فیدبک) کار کرد فن BLDC وجود ندارد.

مدل اینورتر تک عددی گلدیران

کد خطا 1

شرح خطا: خطای سنسور هوای داخل دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست.

رفع نقص کولرگازی ال جی

رفع نقص کولرگازی ال جی

کد خطا 10

شرح خطا: این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – خرابی برد الکترونیک – سیم های سوکت موتور فن چک شود.

کد خطا 12

شرح خطا: خطای سنسور لوله میانی اوپراتور دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است- مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد.

کد خطا 2

شرح خطا: اشکال در سنسور لوله ورودی پنل داخلی باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد.

کد خطا 21

شرح خطا: مشکل در ولتاژ DC بالای برد الکترونیک می باشد – خرابی قفل شدن کمپرسور – خرابی برد – اتصال نادرست فازها W-V-U – شرایط اورلود در دسگاه وجود دارد.

کد خطا 22

شرح خطا: اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – خرابی اورلود – خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه.

کد خطا 23

شرح خطا: خرابی ولتاژ ورودی پایین لینک DC – خرابی برد الکترونیک سوختگی قطعه ای در مدار برد اصلی.

کد خطا 26

شرح خطا: این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک.

کد خطا 27

شرح خطا: اشکال از خرابی PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک.

کد خطا 29

شرح خطا: این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز.

رفع کد خطای کولرگازی ال جی

رفع کد خطای کولرگازی ال جی

کد خطا 32

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به دما بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور مقدار مقاومت 200 کیلو اهم – نشتی مبرد – حالت اورلود.

کد خطا 40

شرح خطا: مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – تعویض سنسور – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا 41

شرح خطا: اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد – مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد – خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور.

کد خطا 44

شرح خطا:خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد- معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه.

کد خطا 45

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه.

کد خطا 48

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به لوله خروجی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد.

کد خطا 5

شرح خطا: این خطا اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود- خرابی برد الکترونیک – خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد.

کد خطا 53

شرح خطا: مشکل از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود – خرابی مدار برد الکترونیک – سوختگی خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد.

تعمیر کولرگازی ال جی در تهران

تعمیر کولرگازی ال جی در تهران

کد خطا 6

شرح خطا: مشکل از سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی است باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد رنگ کنداکتور قرمز.

کد خطا 60

شرح خطا: اشکال از خرابی ایپیرام مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد – اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام.

کد خطا 61

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله کندانسور حالت اورلود – کثیفی کویل کندانسور – خرابی EEV و یا سوکت آن و وضعیت قرارگیری آن – خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد الکترونیک.

کد خطا 62

شرح خطا: این خطا مربوط می شود به دما بیش از حد هیت سنک حالت اورلود – اتصال نادرست هیت سنک – خرابی مدار برد الکترونیک.

کد خطا 67

شرح خطا: این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی – سوختگی موتور فن مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود – اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد- خرابی مدار برد الکترونیک.

کد خطا 9

شرح خطا: اشکال در ایپیرام دستگاه داخلی می باشد – خرابی برد الکترونیک آپشن داخلی اتصال نادرست – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا 1

شرح خطا: قطع یا مختل شدن ارتباط بین واحد داخلی و بیرونی بیش از 3 دقیقه.

ارور های کولر گازی ال جی مدل معمولی

کد خطا 1

شرح خطا: خطای سنسور داخلی.

کد خطا 10

شرح خطا: خطای موتور فن.

لیست کد خطا کولرگازی الجی

لیست کد خطا کولرگازی الجی

کد خطا 12

شرح خطا: خطای سنسور لوله میانی.

کد خطا 2

شرح خطا: خطای سنسور پایپ داخلی.

کد خطا 22

شرح خطا: اورلود جریان ورودی بیش از حد انتظار.

کد خطا 23

شرح خطا: ولتاژ پایین DC – احتمال سوختگی قطعه ای در برد.

کد خطا 26

شرح خطا: فشار بالا احتمال قفل کردن کمپرسور.

کد خطا 5

شرح خطا: خطای ارتباطی – کابل فرمان و سیم ارت چک شود.

کد خطا 6

شرح خطا: خطای سنسور پایپ خارجی.

کد خطا 9

شرح خطا: خطای برنامه برد – دستگاه خارجی EEPOR.

فهرست کد خطا کولرگازی ال جی

فهرست کد خطا کولرگازی ال جی

 کد خطا های مدل چراغ دار – یونیت خارجی

کد خطا: دو بار سبز دو بار قرمز

شرح خطا: مبدل جریان زیاد.

کد خطا: دو بار سبز سه بار قرمز

شرح خطا: دمای بیش از حد لوله تخلیه.

کد خطا: دو بار سبز شش بار قرمز

شرح خطا: دمای بیش از هیت سینگ.

کد خطا: سه بار سبز دو بار قزمز

شرح خطا: ولتاژ پایین.

کد خطا: سه بار سبز شش بار قرمز

شرح خطا: دمای پایین لوله.

کد خطا: سه بار سبز پنج بار قرمز

شرح خطا: اشکال در ارتباط بین یونیت داخلی و بیرونی.

کد خطا: شش بار سبز دو بار قرمز

شرح خطا: خطای موقعیت کمپرسور DC.

کد خطا: شش بار قرمز

شرح خطا: خطای چک سام ایپرام دستگاه بیرونی.

کد خطا: نه بار سبز دو بار قرمز

شرح خطا: جریان زیاد کمپرسور.

کولرگازی ال جی تعمیرکار

کولرگازی ال جی تعمیرکار

کد خطا: هشت بار سبز چهار بار قرمز

شرح خطا: سنسور لوله خروجی کندانسور.

کد خطا: هفت بار سبز دو بار قرمز

شرح خطا: خرابی PSC.

کد خطا: هفت بار سبز شش بار قرمز

شرح خطا: قفل شدن فن بیرون BLDC.

کد خطا: پنج بار سبز شش بار قرمز

شرح خطا: سنسور هیت سینک اتصال ندارد.

کد خطا: پنج بار سبز چهار بار قرمز

شرح خطا: سنسور لوله میانی کندانسور.

کد خطا: چهار بار سبز چهار بار قرمز

شرح خطا: سنسور محیط بیرونی.

کد خطا: چهار بار قرمز

شرح خطا: سنسور CT باز است.

کد خطا: یک بار سبز دو بار قرمز

شرح خطا: DC Peak.

کد خطا: یک بار سبز سه بار قرمز

شرح خطا: خطای CT پایین.

کد خطا: یک بار سبز شش بار قرمز

شرح خطا: دمای بیش از حد لوله کندانسور.

کد خطا: یک بار سبز چهار بار قرمز

شرح خطا: سنسور لوله خروجی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − هشت =