وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیج سونیر دوال

کد خطا پکیج سونیر دوال

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد.

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج سونیر دوال به ارورها و کد خطا پکیج سونیر دوال نیاز است که در زیر آمده است.

کد خطا پکیج سونیر دوال

مدل: IsotWin قسمت1

کد خطا : F1

شرح خطا: اشکال در روشن شدن = قطع گاز – عدم احساس شعله – عدم وجود جرقه .

کد خطا : F10

شرح خطا: اخطار سنسور دمای آّب برگشت و شوفاژ .

کد خطا : F11

شرح خطا: خطا در برقراری ارتباط برد با صفحه نمایش = کابل بین برد و صفحه نمایش .

کد خطا : F12

شرح خطا: خطا در ولتاژ خروجی = مسیر سیم کشی برد های جانبی خراب است .

کد خطا : F13

شرح خطا: خطای برد اصلی = فرکانس نامناسب شبکه – خطا در کنترل شیرگاز – خطا در بستن شیر گاز – خطا در حافظه برد – خطا در برد اصلی – افزایش غیر طبیعی دمای برد – خطا در تشخیص شعله توسط برد .

کد خطا : F14

شرح خطا: افزایش دما بیش از 95 درجه .

کد خطا : F15

شرح خطا: خرابی مدولاتور شیر گاز .

رفع خطا پکیج سونیر دوال

رفع خطا پکیج سونیر دوال

کد خطا : F16

شرح خطا: عدم وجود شعله = عدم تشخیص شعله – قطع گاز – کوتاه بودن شعله و عدم تشخیص تماس آن با حسگر – خرابی سیستم حسگر – عدم وجود جرقه – اشکال در شیر گاز .

کد خطا : F17

شرح خطا: نوسان برق ( افت ولتاژ به کمتر از 170 ولت ) .

کد خطا : F19

شرح خطا: از لوله جدا شده یا خراب است NTC2 – هیچ پیغامی ارسال نمی کند NTC2 .

کد خطا : F2

شرح خطا: اشکال در تخلیه دود = عدم وجود هوای کافی – عدم رعایت شرایط دود کش – انسداد دودکش یا هواکش – اشکال در سنسور دود و یا پرشر سوئیچ دود و یا سیم های آن – اشکال در ونتوری دود یا شیلنگ های آن – اشکال درفن – خرابی برد ( پس از 20 دقیقه مجددا راه اندازی میشود) .

کد خطا : F20

شرح خطا: عدم هماهنگی صفحه نمایش با برد کنترل .

مدل: IsotWin قسمت 2

کد خطا : F21

شرح خطا: افت فشار مدار گرمایش کمتر از 5/0 بار .

کد خطا : F22

شرح خطا: افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش ( بیش از 7/2 بار ) .

کد خطا : F23

شرح خطا: اشکال در گردش آب – خرابی پمپ – انسداد در مدار گرمایش .

کد خطا : F25

شرح خطا: اشکال در سنسور H-MOD .

کد خطا : F26

شرح خطا: اختلاف دما بین رفت و برگشت بیش ازحد است = عدم گردش آب .

کد خطا : F28

شرح خطا: اختلاف دما ثابت بین رفت و برگشت گرمایش = اشکال در سنسور های دما .

کد خطا : F3

شرح خطا: کمبود هوا = این کد پس از 3 بار اقدام به راه اندازی ظاهر میشود .

کد خطا : F4

شرح خطا: اشکال در روشن شدن = قطع گاز – عدم احساس شعله – عدم وجود جرقه .

کد خطا : F43

شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دود کش = قطع یا اتصال کوتاه .

کد خطا : F44

شرح خطا: خطای مربوط به سنسور داخلی دودکش = قطع یا اتصال کوتاه .

تعمیر پکیج سونیر دوال

تعمیر پکیج سونیر دوال

کد خطا : F5

شرح خطا: افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی = اشکال در کلید حرارتی یا سیم های آن – خطا در NTC گرمایش .

کد خطا : F6

شرح خطا: خطا در اندازه گیری دما NTC2 .

کد خطا : F7

شرح خطا: خطا در سنسور آبگرم مصرفی = خرابی یا اتصال کوتاه سنسور .

کد خطا : F8

شرح خطا: افزایش حرارت منبع ذخیره آب NTC3 .

کد خطا : F9

شرح خطا: اخطار سنسور فشار آب = سیم های سنسور قطع یا اتصال کوتاه شده است .

کد خطا : چشمک زن LED

شرح خطا: افت فشار مدار گرمایش کمتر از 5/0 بار .

مدل: Thema Fast C.F قسمت1

کد خطا : F1

شرح خطا: اشکال در روشن شدن = قطع گاز – عدم احساس شعله – عدم وجود جرقه .

کد خطا : F10

شرح خطا: اخطار سنسور دمای آب برگشت و شوفاژ .

کد خطا : F11

شرح خطا: خطا در برقراری ارتباط برد با صفحه نمایش = کابل بین برد و صفحه نمایش .

کد خطا : F12

شرح خطا: خطا در ولتاژ خروجی = مسیر سیم کشی برد های جانبی خراب است .

کد خطا : F13

شرح خطا: خطای برد اصلی = فرکانس نامناسب شبکه – خطا در کنترل شیر گاز – خطا در بستن شیر گاز – خطا در حافظه برد- خطا در برد اصلی – افزایش غیر طبیعی دما برد – خطا در تشخیص شعله توسط برد .

پکیج سونیر دوال

پکیج سونیر دوال

کد خطا : F14

شرح خطا: افزایش دما بیش از 95 درجه .

کد خطا : F15

شرح خطا: خرابی مدولاترو شیر گاز .

کد خطا : F16

شرح خطا: عدم وجود شعله = عدم تشخیص شعله – قطع گاز – کوتاه بودن شعله و عدم تشخیص تماس آن با حسگر – خرابی سیستم حسگر – عدم وجود جرقه – اشکال در شیر گاز .

کد خطا : F17

شرح خطا: نوسان برق ( افت ولتاژ به کتر از 170 ولت) .

کد خطا : F19

شرح خطا: NTC2 از لوله جدا شده یا خراب است – NTC2 هیچ پیغامی ارسال نمی کند .

کد خطا : F2

شرح خطا: اشکال در تخلیه دود = عدم وجود هوای کافی – عدم رعایت شرایط دود کش – انسداد دودکش یا هواکش – اشکال در سنسور دود و یا پرشر سوئیچ دود و یا سیم های آن – اشکال در ونتوری دود یا شیلنگ های آن – اشکال در فن – خرابی برد (پس از 20 دقیقه مجددا راه اندازی شود) .

کد خطا : F20

شرح خطا: عدم هماهنگی صفحه نمایش با برد کنترل .

مدل: Thema Fast C.F قسمت2

کد خطا : F21

شرح خطا: افت فشار مدار گرمایش کمتر از 5/0 بار .

کد خطا : F22

شرح خطا: افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش (بیش از 7/2 بار ) .

کد خطا : F23

شرح خطا: اشکال در گردش آب – خرابی پمپ – انسداد در مدار گرمایش .

کد خطا : F25

شرح خطا: اشکال در سنسور H-MOD .

کد خطا : F26

شرح خطا: اختلاف دما بین مدار رفت و برگشت بیش از حد است = عدم گردش آب .

کد خطا : F28

شرح خطا: اختلاف دما ثابت بین رفت و برگشت گرمایش = اشکال در سنسور های دما .

کد خطا : F3

شرح خطا: کمبود هوا = این کد پس از 3 بار اقدام به راه اندازی ظاهر میشود .

کد خطا : F4

شرح خطا: اشکال در روشن شدن = قطع گاز – عدم احساس شعله – عدم وجود جرقه .

کد خطا : F43

شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دودکش = قطع یا اتصال کوتاه .

کد خطا : F44

شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دودکش = قطع یا اتصال کوتاه.

کد خطا : F5

شرح خطا: افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی = اشکال در کلید حرارتی یا سیم های آن – خطا در NTC گرمایش .

کد خطا : F6

شرح خطا: خطا در اندازه گیری دما NTC2 .

کد خطا : F7

شرح خطا: خطا در سنسور آبگرم مصرفی = خرابی یا اتصال کوتاه سنسور .

کد خطا : F8

شرح خطا: افزایش حرارت منبع ذخیره آب NTC3 .

کد خطا : F9

شرح خطا: اخطار سنسور فشار آب = سیم های سنسور قطع یا اتصال کوتاه شده است .

کد خطا : چشمک زن LED

شرح خطا: افت فشار مدار گرمایش کمتر از 5/0 بار .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =