وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیج سونیر دوال

کد خطا پکیج سونیر دوال

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد.

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج سونیر دوال به ارورها و کد خطا پکیج سونیر دوال نیاز است که در زیر آمده است.

کد خطا پکیج سونیر دوال

مدل: IsotWin قسمت1

کد خطا : F1

شرح خطا: اشکال در روشن شدن = قطع گاز – عدم احساس شعله – عدم وجود جرقه .

کد خطا : F10

شرح خطا: اخطار سنسور دمای آّب برگشت و شوفاژ .

کد خطا : F11

شرح خطا: خطا در برقراری ارتباط برد با صفحه نمایش = کابل بین برد و صفحه نمایش .

کد خطا : F12

شرح خطا: خطا در ولتاژ خروجی = مسیر سیم کشی برد های جانبی خراب است .

کد خطا : F13

شرح خطا: خطای برد اصلی = فرکانس نامناسب شبکه – خطا در کنترل شیرگاز – خطا در بستن شیر گاز – خطا در حافظه برد – خطا در برد اصلی – افزایش غیر طبیعی دمای برد – خطا در تشخیص شعله توسط برد .

کد خطا : F14

شرح خطا: افزایش دما بیش از 95 درجه .

کد خطا : F15

شرح خطا: خرابی مدولاتور شیر گاز .

رفع خطا پکیج سونیر دوال

رفع خطا پکیج سونیر دوال

کد خطا : F16

شرح خطا: عدم وجود شعله = عدم تشخیص شعله – قطع گاز – کوتاه بودن شعله و عدم تشخیص تماس آن با حسگر – خرابی سیستم حسگر – عدم وجود جرقه – اشکال در شیر گاز .

کد خطا : F17

شرح خطا: نوسان برق ( افت ولتاژ به کمتر از 170 ولت ) .

کد خطا : F19

شرح خطا: از لوله جدا شده یا خراب است NTC2 – هیچ پیغامی ارسال نمی کند NTC2 .

کد خطا : F2

شرح خطا: اشکال در تخلیه دود = عدم وجود هوای کافی – عدم رعایت شرایط دود کش – انسداد دودکش یا هواکش – اشکال در سنسور دود و یا پرشر سوئیچ دود و یا سیم های آن – اشکال در ونتوری دود یا شیلنگ های آن – اشکال درفن – خرابی برد ( پس از 20 دقیقه مجددا راه اندازی میشود) .

کد خطا : F20

شرح خطا: عدم هماهنگی صفحه نمایش با برد کنترل .

مدل: IsotWin قسمت 2

کد خطا : F21

شرح خطا: افت فشار مدار گرمایش کمتر از 5/0 بار .

کد خطا : F22

شرح خطا: افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش ( بیش از 7/2 بار ) .

کد خطا : F23

شرح خطا: اشکال در گردش آب – خرابی پمپ – انسداد در مدار گرمایش .

کد خطا : F25

شرح خطا: اشکال در سنسور H-MOD .

کد خطا : F26

شرح خطا: اختلاف دما بین رفت و برگشت بیش ازحد است = عدم گردش آب .

کد خطا : F28

شرح خطا: اختلاف دما ثابت بین رفت و برگشت گرمایش = اشکال در سنسور های دما .

کد خطا : F3

شرح خطا: کمبود هوا = این کد پس از 3 بار اقدام به راه اندازی ظاهر میشود .

کد خطا : F4

شرح خطا: اشکال در روشن شدن = قطع گاز – عدم احساس شعله – عدم وجود جرقه .

کد خطا : F43

شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دود کش = قطع یا اتصال کوتاه .

کد خطا : F44

شرح خطا: خطای مربوط به سنسور داخلی دودکش = قطع یا اتصال کوتاه .

تعمیر پکیج سونیر دوال

تعمیر پکیج سونیر دوال

کد خطا : F5

شرح خطا: افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی = اشکال در کلید حرارتی یا سیم های آن – خطا در NTC گرمایش .

کد خطا : F6

شرح خطا: خطا در اندازه گیری دما NTC2 .

کد خطا : F7

شرح خطا: خطا در سنسور آبگرم مصرفی = خرابی یا اتصال کوتاه سنسور .

کد خطا : F8

شرح خطا: افزایش حرارت منبع ذخیره آب NTC3 .

کد خطا : F9

شرح خطا: اخطار سنسور فشار آب = سیم های سنسور قطع یا اتصال کوتاه شده است .

کد خطا : چشمک زن LED

شرح خطا: افت فشار مدار گرمایش کمتر از 5/0 بار .

مدل: Thema Fast C.F قسمت1

کد خطا : F1

شرح خطا: اشکال در روشن شدن = قطع گاز – عدم احساس شعله – عدم وجود جرقه .

کد خطا : F10

شرح خطا: اخطار سنسور دمای آب برگشت و شوفاژ .

کد خطا : F11

شرح خطا: خطا در برقراری ارتباط برد با صفحه نمایش = کابل بین برد و صفحه نمایش .

کد خطا : F12

شرح خطا: خطا در ولتاژ خروجی = مسیر سیم کشی برد های جانبی خراب است .

کد خطا : F13

شرح خطا: خطای برد اصلی = فرکانس نامناسب شبکه – خطا در کنترل شیر گاز – خطا در بستن شیر گاز – خطا در حافظه برد- خطا در برد اصلی – افزایش غیر طبیعی دما برد – خطا در تشخیص شعله توسط برد .

پکیج سونیر دوال

پکیج سونیر دوال

کد خطا : F14

شرح خطا: افزایش دما بیش از 95 درجه .

کد خطا : F15

شرح خطا: خرابی مدولاترو شیر گاز .

کد خطا : F16

شرح خطا: عدم وجود شعله = عدم تشخیص شعله – قطع گاز – کوتاه بودن شعله و عدم تشخیص تماس آن با حسگر – خرابی سیستم حسگر – عدم وجود جرقه – اشکال در شیر گاز .

کد خطا : F17

شرح خطا: نوسان برق ( افت ولتاژ به کتر از 170 ولت) .

کد خطا : F19

شرح خطا: NTC2 از لوله جدا شده یا خراب است – NTC2 هیچ پیغامی ارسال نمی کند .

کد خطا : F2

شرح خطا: اشکال در تخلیه دود = عدم وجود هوای کافی – عدم رعایت شرایط دود کش – انسداد دودکش یا هواکش – اشکال در سنسور دود و یا پرشر سوئیچ دود و یا سیم های آن – اشکال در ونتوری دود یا شیلنگ های آن – اشکال در فن – خرابی برد (پس از 20 دقیقه مجددا راه اندازی شود) .

کد خطا : F20

شرح خطا: عدم هماهنگی صفحه نمایش با برد کنترل .

مدل: Thema Fast C.F قسمت2

کد خطا : F21

شرح خطا: افت فشار مدار گرمایش کمتر از 5/0 بار .

کد خطا : F22

شرح خطا: افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش (بیش از 7/2 بار ) .

کد خطا : F23

شرح خطا: اشکال در گردش آب – خرابی پمپ – انسداد در مدار گرمایش .

کد خطا : F25

شرح خطا: اشکال در سنسور H-MOD .

کد خطا : F26

شرح خطا: اختلاف دما بین مدار رفت و برگشت بیش از حد است = عدم گردش آب .

کد خطا : F28

شرح خطا: اختلاف دما ثابت بین رفت و برگشت گرمایش = اشکال در سنسور های دما .

کد خطا : F3

شرح خطا: کمبود هوا = این کد پس از 3 بار اقدام به راه اندازی ظاهر میشود .

کد خطا : F4

شرح خطا: اشکال در روشن شدن = قطع گاز – عدم احساس شعله – عدم وجود جرقه .

کد خطا : F43

شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دودکش = قطع یا اتصال کوتاه .

کد خطا : F44

شرح خطا: خطای مربوط به سنسور خارجی دودکش = قطع یا اتصال کوتاه.

کد خطا : F5

شرح خطا: افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی = اشکال در کلید حرارتی یا سیم های آن – خطا در NTC گرمایش .

کد خطا : F6

شرح خطا: خطا در اندازه گیری دما NTC2 .

کد خطا : F7

شرح خطا: خطا در سنسور آبگرم مصرفی = خرابی یا اتصال کوتاه سنسور .

کد خطا : F8

شرح خطا: افزایش حرارت منبع ذخیره آب NTC3 .

کد خطا : F9

شرح خطا: اخطار سنسور فشار آب = سیم های سنسور قطع یا اتصال کوتاه شده است .

کد خطا : چشمک زن LED

شرح خطا: افت فشار مدار گرمایش کمتر از 5/0 بار .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + نه =