وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیج تاچی

کد خطا پکیج تاچی (راهنمای کامل)

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد.

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج تاچی به ارورها و کد خطا پکیج تاچی نیاز است که در زیر آمده است.

کد خطا پکیج تاچی

مدل: C

کد خطا E1

شرح خطا: نقص در تهویه – انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود.

کد خطا E2

شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش .

کد خطا E3

شرح خطا: نقص در سنسور آب گرم بهداشتی.

کد خطا E4

شرح خطا: نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش فعال شدن کلید حرارتی.

کد خطا E5

شرح خطا: نقص در مدار شیر گاز.

کد خطا E6

شرح خطا: نقص در احتراق.

کد خطا E7

شرح خطا: نقص در شعله.

کد خطا E8

شرح خطا: نقص در فشار گاز.

کد خطا E9

شرح خطا: نقص به علت یخ زدگی.

کد خطا EB

شرح خطا: نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن.

کد خطا EC

شرح خطا: نقص در برد الکتریکی.

کد خطا EP

شرح خطا: نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش.

رفع کد خطا پکیج تاچی

رفع کد خطا پکیج تاچی

مدل: D

کد خطا E1

شرح خطا: نقص در تهویه – انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود.

کد خطا E2

شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش.

کد خطا E3

شرح خطا: نقص در سنسور آب گرم بهداشتی.

کد خطا E4

شرح خطا: نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش فعال شدن کلید حرارتی.

کد خطا E5

شرح خطا: نقص در مدار شیر گاز.

کد خطا E6

شرح خطا: نقص در احتراق.

کد خطا E7

شرح خطا: نقص در شعله.

کد خطا E8

شرح خطا: نقص در فشار گاز.

کد خطا E9

شرح خطا: نقص به علت یخ زدگی.

کد خطا EB

شرح خطا: نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن.

کد خطا EC

شرح خطا: نقص در برد الکتریکی.

کد خطا EP

شرح خطا: نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش.

تعمیر پکیج تاچی

تعمیر پکیج تاچی

لیست کد خطا پکیج تاچی: ECO

کد خطا : E1

شرح خطا: نقص در تهویه = انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود .

کد خطا : E2

شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش .

کد خطا : E3

شرح خطا: نقص در سنسور آب گرم بهداشتی .

کد خطا : E4

شرح خطا: نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش فعال شدن کلید حرارتی .

کد خطا : E5

شرح خطا: نقص در مدار شیر گاز .

کد خطا : E6

شرح خطا: نقص در احتراق .

کد خطا : E7

شرح خطا: نقص در شعله .

کد خطا : E8

شرح خطا: نقص در فشار گاز .

کد خطا : E9

شرح خطا: نقص به علت یخ زدگی .

کد خطا : EB

شرح خطا: نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن .

کد خطا : EC

شرح خطا: نقص در برد الکتریکی .

کد خطا : EP

شرح خطا: نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش .

تعمیرات پکیج تاچی

تعمیرات پکیج تاچی

بررسی کد خطا پکیج تاچی: مدل A

کد خطا : E1

شرح خطا: نقص در احتراق – گاز به دستگاه وارد نمی شود – نقص در اتصال سیم برق شیر گاز – فشار گاز بیش از حد زیاد یا کم است – در قسمت برد – مدار الکترود جرقه زن یا شیر گاز قطع می باشد – الکترود جرقه زن شکسته است – شیر گاز Sit 845 کثیف شده و مدار خروجی گاز .

کد خطا : E2

شرح خطا: نقص به دلیل گرم شدن بیش از حد – شیر سیستم گرمایشی بسته است – اتصال برد یا سیم فیوز حد قطع شده است – پمپ کار نمی کند – مدار رفت و برگشت گرفته است – مدار بای پاس کثیف شده است و باز مانده است .

کد خطا : E3

شرح خطا: نقص در تهویه – لوله تخلیه هوا (VENTING) مسدود است – کلید خروجی (Lee Way) شکسته است – پروانه فن شکسته است – اتصال برد مدار یا سیم مدار قطع شده است – پروانه فن با اشیاء خارجی در گیر است- مسیر دود کش درون دیوار گرفته است.

کد خطا : E4

شرح خطا: نقص به علت کم بود آب – کلید فشار آب شکسته است – پمپ دستگاه معیوب است – اتصال برد مدار یا سیم مدار قطع شده است .

کد خطا : E6

شرح خطا: نقص در سنسور دمای آبگرم G12 – حسگر (NTC) درجه آب گرم بهداشتی شکسته است یا معیوب است – اتصال برد یا سیم مدار قطع شده است .

کد خطا : E7

شرح خطا: نقص در سنسور دمای آبگرم G18 – حسگر (NTC) گرمایشی شکسته است یا معیوب است – اتصال برد یا سیم مدار قطع شده است .

کد خطا : آب گرم از شیر خارج نمیشود

شرح خطا: لوله آب گرم مسدود است – یا آب گرم در آن وجود ندارد – شلنگ ورودی آب سرد و خروجی آب گرم مسدود شده است – صافی آب سرد ورودی مسدود شده است .

کد خطا : سرو صدا میدهد

شرح خطا: فشار گاز ثابت نیست – شعله صدا ایجاد می کند – صدای ایجاد شده از برخورد پره پروانه – صدای پمپ – داخل لوله آب هوا وجود دارد .

کد خطا : منزل گرم نمیشود

شرح خطا: سیستم مسدود است – شیر سیستم گرمایشی مسدود است – داخل لوله آب هوا وجود دارد – مقاومت سیستم بیش از حد است (حد پمپ کافی نیست ) – تعداد رادیاتور ها کم است .

ارورهای پکیج تاچی

ارورهای پکیج تاچی

ارورهای خطا پکیج تاچی : مدل B

کد خطا : E1

شرح خطا: نقص در احتراق – گاز به دستگاه وارد نمی شود – شیر گاز را کنترل کنید – فشار گاز بالا یا پایین است – میله یون حسگر خراب است یا در معرض حرارت نمی باشد – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : E2

شرح خطا: نقص در تهویه ( عدم وصل کانتاکت در لحظه استارت اولیه فن توسط پرشر سوئیچ فن ) – دودکش مسدود است – پرشر سوئیچ فن خراب است – فن خراب است ( ولتاژ برق ضعیف است – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : E3

شرح خطا: نقص در سنسور تهویه ( عدم قطع کانداکت در لحظه اتمام کارکرد فن توسط پرشر سوئیچ فن ) –پرشر سوئیچ فن خراب است – ونتوری داخل زانو خروجی فن در اثر حرارت دفرمه شده است – کابل ارتباطی قطع است.

کد خطا : E4

شرح خطا: نقص به علت گرم شدن بیش از حد – شیر یا مدار رفت و برگشت رادیاتورها بسته است – پمپ دستگاه یا شیر برقی معیوب یا سوخته است – فیوز حد معیوب است – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : E5

شرح خطا: نقص در سنسور دمای ورودی – حسگر NTC G14 معیوب است ( تک مبدله ) – آی سی برد کنترل معیوب است (دو مبدله) .

کد خطا : E6

شرح خطا: نقص در حسگر (NTC) دمای آب گرم بهداشتی G12 – حسگر (NTC) دمای آب گرم معیوب است – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : E7

شرح خطا: نقص در حسگر (NTC) دمای آب گرم بهداشتی G18 – حسگر (NTC) دمای مدار گرمایش معیوب است – کابل ارتباطی قطع است.

کد خطا : E8

شرح خطا: نقص در مدار الکتریکی – برد کنترل معیوب است .

کد خطا : E9

شرح خطا: نقص در کمبود فشار آب – فشار آب خیلی کم است 0.5 بار – فشار آب خیلی زیاد است 4 بار – پمپ آب خراب است و فشار بالا می رود – مانومتر آب خراب یا لوله مسی متصل به آن مسدود است – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : دستگاه روشن است ولی خروجی داغ نیست

شرح خطا: 1. شیر برقی ( گیربکس) عمل نمی کند (دو مبدله) 2.پمپ آب خراب است (دو مبدله ) 3.توربین (پروانه) شکسته یا گیر دارد 4.فلو سنسور حسگر (جریان آب ) خراب است 5.لوله خروجی آب بهداشتی مسدود است 6.مبدل حرارتی رسوب گرفته است 7.فشار آب ورودی کم است .

رفع ارورهای پکیج تاچی

رفع ارورهای پکیج تاچی

کد خطا پکیج تاچی: مدل D – C – ECO

 

کد خطا : E1

شرح خطا: نقص در تهویه = انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود .

 

کد خطا : E2

شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش .

 

کد خطا : E3

شرح خطا: نقص در سنسور آب گرم بهداشتی .

 

کد خطا : E4

شرح خطا: نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش فعال شدن کلید حرارتی .

 

کد خطا : E5

شرح خطا: نقص در مدار شیر گاز .

 

کد خطا : E6

شرح خطا: نقص در احتراق .

 

کد خطا : E7

شرح خطا: نقص در شعله .

 

کد خطا : E8

شرح خطا: نقص در فشار گاز .

 

کد خطا : E9

شرح خطا: نقص به علت یخ زدگی .

 

کد خطا : EB

شرح خطا: نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن .

 

کد خطا : EC

شرح خطا: نقص در برد الکتریکی .

 

کد خطا : EP

شرح خطا: نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 8 =