وبلاگ - آخرین اخبار
کد خطا پکیج تاچی

کد خطا پکیج تاچی (راهنمای کامل)

مجموعه سرویسکاران (در خصوص تعمیر و سرویس پکیج ) برگرفته از کادری مجرب و با تجربه آماده خدمت رسانی در سراسر شهر تهران با ارزان ترین قیمت و سرویس دهی در محل می باشد.

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج تاچی به ارورها و کد خطا پکیج تاچی نیاز است که در زیر آمده است.

کد خطا پکیج تاچی

مدل: C

کد خطا E1

شرح خطا: نقص در تهویه – انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود.

کد خطا E2

شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش .

کد خطا E3

شرح خطا: نقص در سنسور آب گرم بهداشتی.

کد خطا E4

شرح خطا: نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش فعال شدن کلید حرارتی.

کد خطا E5

شرح خطا: نقص در مدار شیر گاز.

کد خطا E6

شرح خطا: نقص در احتراق.

کد خطا E7

شرح خطا: نقص در شعله.

کد خطا E8

شرح خطا: نقص در فشار گاز.

کد خطا E9

شرح خطا: نقص به علت یخ زدگی.

کد خطا EB

شرح خطا: نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن.

کد خطا EC

شرح خطا: نقص در برد الکتریکی.

کد خطا EP

شرح خطا: نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش.

رفع کد خطا پکیج تاچی

رفع کد خطا پکیج تاچی

مدل: D

کد خطا E1

شرح خطا: نقص در تهویه – انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود.

کد خطا E2

شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش.

کد خطا E3

شرح خطا: نقص در سنسور آب گرم بهداشتی.

کد خطا E4

شرح خطا: نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش فعال شدن کلید حرارتی.

کد خطا E5

شرح خطا: نقص در مدار شیر گاز.

کد خطا E6

شرح خطا: نقص در احتراق.

کد خطا E7

شرح خطا: نقص در شعله.

کد خطا E8

شرح خطا: نقص در فشار گاز.

کد خطا E9

شرح خطا: نقص به علت یخ زدگی.

کد خطا EB

شرح خطا: نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن.

کد خطا EC

شرح خطا: نقص در برد الکتریکی.

کد خطا EP

شرح خطا: نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش.

تعمیر پکیج تاچی

تعمیر پکیج تاچی

لیست کد خطا پکیج تاچی: ECO

کد خطا : E1

شرح خطا: نقص در تهویه = انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود .

کد خطا : E2

شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش .

کد خطا : E3

شرح خطا: نقص در سنسور آب گرم بهداشتی .

کد خطا : E4

شرح خطا: نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش فعال شدن کلید حرارتی .

کد خطا : E5

شرح خطا: نقص در مدار شیر گاز .

کد خطا : E6

شرح خطا: نقص در احتراق .

کد خطا : E7

شرح خطا: نقص در شعله .

کد خطا : E8

شرح خطا: نقص در فشار گاز .

کد خطا : E9

شرح خطا: نقص به علت یخ زدگی .

کد خطا : EB

شرح خطا: نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن .

کد خطا : EC

شرح خطا: نقص در برد الکتریکی .

کد خطا : EP

شرح خطا: نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش .

تعمیرات پکیج تاچی

تعمیرات پکیج تاچی

بررسی کد خطا پکیج تاچی: مدل A

کد خطا : E1

شرح خطا: نقص در احتراق – گاز به دستگاه وارد نمی شود – نقص در اتصال سیم برق شیر گاز – فشار گاز بیش از حد زیاد یا کم است – در قسمت برد – مدار الکترود جرقه زن یا شیر گاز قطع می باشد – الکترود جرقه زن شکسته است – شیر گاز Sit 845 کثیف شده و مدار خروجی گاز .

کد خطا : E2

شرح خطا: نقص به دلیل گرم شدن بیش از حد – شیر سیستم گرمایشی بسته است – اتصال برد یا سیم فیوز حد قطع شده است – پمپ کار نمی کند – مدار رفت و برگشت گرفته است – مدار بای پاس کثیف شده است و باز مانده است .

کد خطا : E3

شرح خطا: نقص در تهویه – لوله تخلیه هوا (VENTING) مسدود است – کلید خروجی (Lee Way) شکسته است – پروانه فن شکسته است – اتصال برد مدار یا سیم مدار قطع شده است – پروانه فن با اشیاء خارجی در گیر است- مسیر دود کش درون دیوار گرفته است.

کد خطا : E4

شرح خطا: نقص به علت کم بود آب – کلید فشار آب شکسته است – پمپ دستگاه معیوب است – اتصال برد مدار یا سیم مدار قطع شده است .

کد خطا : E6

شرح خطا: نقص در سنسور دمای آبگرم G12 – حسگر (NTC) درجه آب گرم بهداشتی شکسته است یا معیوب است – اتصال برد یا سیم مدار قطع شده است .

کد خطا : E7

شرح خطا: نقص در سنسور دمای آبگرم G18 – حسگر (NTC) گرمایشی شکسته است یا معیوب است – اتصال برد یا سیم مدار قطع شده است .

کد خطا : آب گرم از شیر خارج نمیشود

شرح خطا: لوله آب گرم مسدود است – یا آب گرم در آن وجود ندارد – شلنگ ورودی آب سرد و خروجی آب گرم مسدود شده است – صافی آب سرد ورودی مسدود شده است .

کد خطا : سرو صدا میدهد

شرح خطا: فشار گاز ثابت نیست – شعله صدا ایجاد می کند – صدای ایجاد شده از برخورد پره پروانه – صدای پمپ – داخل لوله آب هوا وجود دارد .

کد خطا : منزل گرم نمیشود

شرح خطا: سیستم مسدود است – شیر سیستم گرمایشی مسدود است – داخل لوله آب هوا وجود دارد – مقاومت سیستم بیش از حد است (حد پمپ کافی نیست ) – تعداد رادیاتور ها کم است .

ارورهای پکیج تاچی

ارورهای پکیج تاچی

ارورهای خطا پکیج تاچی : مدل B

کد خطا : E1

شرح خطا: نقص در احتراق – گاز به دستگاه وارد نمی شود – شیر گاز را کنترل کنید – فشار گاز بالا یا پایین است – میله یون حسگر خراب است یا در معرض حرارت نمی باشد – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : E2

شرح خطا: نقص در تهویه ( عدم وصل کانتاکت در لحظه استارت اولیه فن توسط پرشر سوئیچ فن ) – دودکش مسدود است – پرشر سوئیچ فن خراب است – فن خراب است ( ولتاژ برق ضعیف است – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : E3

شرح خطا: نقص در سنسور تهویه ( عدم قطع کانداکت در لحظه اتمام کارکرد فن توسط پرشر سوئیچ فن ) –پرشر سوئیچ فن خراب است – ونتوری داخل زانو خروجی فن در اثر حرارت دفرمه شده است – کابل ارتباطی قطع است.

کد خطا : E4

شرح خطا: نقص به علت گرم شدن بیش از حد – شیر یا مدار رفت و برگشت رادیاتورها بسته است – پمپ دستگاه یا شیر برقی معیوب یا سوخته است – فیوز حد معیوب است – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : E5

شرح خطا: نقص در سنسور دمای ورودی – حسگر NTC G14 معیوب است ( تک مبدله ) – آی سی برد کنترل معیوب است (دو مبدله) .

کد خطا : E6

شرح خطا: نقص در حسگر (NTC) دمای آب گرم بهداشتی G12 – حسگر (NTC) دمای آب گرم معیوب است – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : E7

شرح خطا: نقص در حسگر (NTC) دمای آب گرم بهداشتی G18 – حسگر (NTC) دمای مدار گرمایش معیوب است – کابل ارتباطی قطع است.

کد خطا : E8

شرح خطا: نقص در مدار الکتریکی – برد کنترل معیوب است .

کد خطا : E9

شرح خطا: نقص در کمبود فشار آب – فشار آب خیلی کم است 0.5 بار – فشار آب خیلی زیاد است 4 بار – پمپ آب خراب است و فشار بالا می رود – مانومتر آب خراب یا لوله مسی متصل به آن مسدود است – کابل ارتباطی قطع است .

کد خطا : دستگاه روشن است ولی خروجی داغ نیست

شرح خطا: 1. شیر برقی ( گیربکس) عمل نمی کند (دو مبدله) 2.پمپ آب خراب است (دو مبدله ) 3.توربین (پروانه) شکسته یا گیر دارد 4.فلو سنسور حسگر (جریان آب ) خراب است 5.لوله خروجی آب بهداشتی مسدود است 6.مبدل حرارتی رسوب گرفته است 7.فشار آب ورودی کم است .

رفع ارورهای پکیج تاچی

رفع ارورهای پکیج تاچی

کد خطا پکیج تاچی: مدل D – C – ECO

 

کد خطا : E1

شرح خطا: نقص در تهویه = انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود .

 

کد خطا : E2

شرح خطا: نقص در سنسور گرمایش .

 

کد خطا : E3

شرح خطا: نقص در سنسور آب گرم بهداشتی .

 

کد خطا : E4

شرح خطا: نقص به علت داغ شدن بیش از حد مدار گرمایش فعال شدن کلید حرارتی .

 

کد خطا : E5

شرح خطا: نقص در مدار شیر گاز .

 

کد خطا : E6

شرح خطا: نقص در احتراق .

 

کد خطا : E7

شرح خطا: نقص در شعله .

 

کد خطا : E8

شرح خطا: نقص در فشار گاز .

 

کد خطا : E9

شرح خطا: نقص به علت یخ زدگی .

 

کد خطا : EB

شرح خطا: نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن .

 

کد خطا : EC

شرح خطا: نقص در برد الکتریکی .

 

کد خطا : EP

شرح خطا: نقص کمبود فشار آب مدار گرمایش .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایلید به گفتگو بپیوندید؟
ما دوست داریم شما هم در این بحث شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − هجده =